اعضای هیئت تحریریه یکی از ویژگی­های متمایزکننده نشریه مطالعات هنر اسلامی نسبت به سایر نشریات این حوزه، همکاری اساتید برجسته داخلی و خارجی در رشته­ های تاریخ، هنر و معاری با این نشریه است. بسیاری از چهره­ های سرشناس هنری چه در داخل و چه در خارج کشور در تحریریه این نشریه عضویت داشته و در جلسات ویژه ­ای که هر ماه تشکیل می ­شود و همچنین در مجمع عمومی که سالی یکبار برگزار می ­شود حضور دارند. اسامی برخی از این اساتید برجسته در فایل پیوست موجود می‌باشد.

باتشکر

فصلنامه علمی - پژوهشی

مطالعات هنراسلامی