نویسندگان گرامی

برای برقراری ارتباط با روابط عمومی دوفصلنامه مطالعات هنر اسلامی

لطفا از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید و ازمراجعه حضوری جدا خوداری بفرمایید .

باتشکر روابط عمومی دوفصلنامه مطالعات هنر اسلامی

 

راه ارتباطی از طریق ایمیل : jislamicart@yahoo.com