درباره مدیر مسئول

دکتر مهناز شایسته‌فر مدیر عامل موسسه مطالعات هنر اسلامی، دارای مدرک دکترای هنر اسلامی از دانشگاه بیرمنگهام انگلستان، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و مدیر مسئول مطالعات فرهنگ و هنر اسلامی هستند که سابقه تدریس دروس دو گروه پژوهش هنر و هنر اسلامی در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری را دارند. ایشان مدیریت گروه هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس را به عهده داشته‌اند و بیش از 30 عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد را راهنمایی و هدایت نموده‌اند. دکتر شایسته‌فر از سال 1383 تاکنون مدیر مسئولی و سردبیری دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی را بر عهده دارند. او بیش از 200 مقاله در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسانده و در ده‌ها همایش داخلی و خارجی شرکت داشته است. عضویت در هیات تحریریه 4 نشریه علمی - پژوهشی، سردبیر و مدیر مسئول دو نشریه، دبیر علمی همایش هنر قرآنی، مدیر مسئول مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره، ترجمه و تالیف 16 عنوان کتاب را می‌توان در کارنامه پژوهشی ایشان نام برد. همچنین در طول دو دهه گذشته، حدود 20 پروژه در زمینه مدیریت، هنر و فرهنگ ایرانی - اسلامی و صنایع دستی، فرهنگ و تمدن ایران و جهان اسلام به اتمام رسانده است.