شرایط ارسال مقاله

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقالات

1- فایل پی دی اف راهنمای تدوین مقالات را مطالعه کنید

2- دانلود فایل الگوی قالب مقاله

3- عضویت در سایت نشریه

4- ارسال مقاله از طریق لینک ارسال فایل

5- یا ارسال مقاله از طریق jislamicart@yahoo.com ایمیل