به نام خدا

آیین نامه نگارش مقالات فصلنامه مطالعات هنر اسلامی

 

به استحضار اساتید و دانشجویان محترم می­رساند نظر به تغییر سازوکار چاپ فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی، و تبدیل نوع چاپ آن از فیزیکی (کاغذی) به دیجیتال (الکترونیکی)، این آیین نامه به منظور راهنمایی نویسندگان محترم و همچنین تسهیل در روند چاپ مقالات ارائه می­شود.

بدین وسیله نویسندگان محترم ملزم می­شوند که مقالات خود را پس از تأیید نهایی داوران نشریه و اخذ پذیرش مقاله در قالبی که پیوست شده تنظیم نموده و آن را به دفتر نشریه ارسال نمایند. همچنین اطلاعات مندرج در قالب پیوست را، که خود بر اساس فرمت مورد نظر تنظیم شده است، به دقت مطالعه و متن مقاله خود را در آن پیاده سازی نمایند.

 

با آرزوی سربلندی و توفیق

دکتر مهناز شایسته‌فر

مدیرمسئول نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی 

آیین-نامه-نگارش