از آنجایی که امروزه اقبال عمومی به سمت مطالعه نسخه‌­های الکترونیکی کتب و نشریات معطوف شده و از طرف دیگر به دلایل بالا بودن هزینه­های چاپ و نشر کاغذی، این نوع چاپ دیگر مقرون به صرفه نیست، نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی سیاست خویش را به سمت چاپ دیجیتال معطوف ساخته است. جدای از موارد فوق، دسترسی راحت و اینکه در هر زمان و مکانی از طریق رایانه و همچنین گوشی‌­های تلفن همراه قابل مطالعه است، از جمله مواردی است که سیاستگذاران نشریه را به انجام چنین کاری برانگیخته است. بر این اساس، نویسندگان نشریه، مقالات خویش را ابتدا مطابق شیوه رایج مقاله­‌نویسی تدیون و آن­را از طریق سامانه مربوطه در این سایت ارسال خواهند کرد. پس از آنکه مقاله روند داوری خود را طی کرده و مورد پذیرش قرار گرفت، نویسندگان موظفند قالب مخصوصی را که برای چاپ الکترونیکی درنظر گرفته شده از سایت دریافت کرده و مقاله را در آن قالب و مطابق راهنمای موجود در آن تنظیم کرده و مجدداً ارسال نمایند. همچنین لیست شماره‌های غیردیجیتالی به همراه روی جلد نیز پیوست می‌باشد.

با آرزوی سربلندی و توفیق

دکتر مهناز شایسته‌فر

مدیرمسئول نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسلامی

فصلنامه دیجیتالی علمی - پژوهشی مطالعات هنر اسلامی