نویسندگان محترم علاقمند به چاپ مقالات خود در فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات هنراسلامی

لطفا فایل وردی شیوه نامه نگارش

را دانلود کنید و طبق الگوی خواسته شده که در زیر آورده شده است، فایل مقالات خود را آماده و برای ما ارسال کنید. باتشکر

دانلود شیوه نامه نگارش