نویسندگان محترم بعد از اینکه فایل مقالات خود را در قالب شیوه نامه نگارش آماده کردید

لطفا افزونه ویراستیار را برروی سیستم خود نصب و پس از نصب افزونه در برنامه ورد

یک آیتم به منوبار برنامه ورد اضافه شده است

مقالات خود را ویراستاری کرده و سپس برای ما ارسال بفرمایید باتشکر