نویسندگان محترمی که نامه پذیرش برا ی انتشار در شماره 27 – 28 – 29 – 30 دریافت کرده‌اند، لطفا مقالات خود را طبق الگوی فایل وردی زیر آماده و

همچنین افزونه ویراستاری را نیز برروی کامپیوتر خود نصب کنید و پس از ویراستاری با کمک این افزونه مقالات را به دفتر نشریه ارسال کنید.

تذکر: برای راحتی وسرعت بخشیدن به کار ، متن مقاله خود را به همین فایل ورد نمونه شیوه نامه نگارش انتقال بدهید و

دیگری نیازی به باز کردن پرونده جدید در برنامه آفیس نیست. با تشکر

دنلود فایل وردی قالب نشریه – نگارش

 

دانلود افزونه ویراستاری