فروشگاه

تک مقاله شماره 25 / مقاله اول
۱۳۹۸-۰۲-۱۴
تک مقاله شماره 25 / مقاله سوم
۱۳۹۸-۰۲-۱۴
نمایش همه

تک مقاله شماره 25 / مقاله دوم

ریال 150,000

توضیحات

کارکرد هندسه و تعادل در شکل‌گیری آثار میرخلیل مصور تحلیل دو اثر: «کشتن اسفندیار ارجاسب را در رویین دژ »
رضوان صادقزاده