فروشگاه

دوفصلنامه هنراسلامی شماره 26
۱۳۹۷-۱۱-۱۵
تک مقاله شماره 31 / مقاله اول
۱۳۹۷-۱۲-۰۴
نمایش همه

تک مقاله شماره 26 / مقاله اول

150,000 ریال

فایل پی دی اف کامل دو فصلنامه علمی – پژوهشی هنراسلامی شماره 29

سال چهاردهم، بهار-  تابستان 1396

خریدار محترم بعد از واریز وجه لینک دانلود فایل پی دی اف برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد. باتشکر

خرید تک مقاله 15 هزار تومان می‌باشد. 

توضیحات

بررسی روند نمادگرایی عناصر‌‌ معماری، در نگاره “خسرو درحال گوش کردن به موسیقی باربد” از منظر نشانه­شناسی پیرس

متینه السادات ولیعهدی[1]

جمال الدین سهیلی[2]

[1]. دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

valiahdi68@gmail.com

[2]. دکتری معماری، استاد یار و عضو هیئت علمی، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

مسئول مکاتبات، 09123816120،  soheili@qiau.ac.ir

نشانی پستی: ایران، قزوین، خیابان دانشگاه، بلوار نخبگان، مجتمع شهید عباسپور.

تلفن:33665275-028، دورنگار: 33665279-028، کد پستی:15195-34199.