فروشگاه

دوفصلنامه هنر اسلامی شماره 24
۱۳۹۷-۰۳-۲۸
نمایش همه

تک مقاله شماره 26 / مقاله سوم

ریال 150,000

فایل پی دی اف کامل فصلنامه علمی – پژوهشی هنراسلامی شماره 26

سال سیزدهم، بهار- تابستان  1396

خریدار محترم بعد از واریز وجه لینک دانلود فایل پی دی اف برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد. باتشکر

خرید تک مقاله 15 هزار تومان می‌باشد. 

توضیحات
 • بررسی تطبیقی نقش شکارگاه در دو اثر فرش و نگارگری دورۀ صفوی[1]

  نمونه موردی: فرش شکارگاهی موزۀ وین با نگارۀ شکار بهرام گور در مقابل آزاده از کلیات امیرعلیشیرنوایی

   

  نویسنده اول: زبیر سعیدی[2]

  نویسنده دوم: فاطمه اکبری[3]

  نویسنده سوم: رحیم چرخی[4]

  نویسنده چهارم: جواد پورنامی[5]

   

  [1] – این مقاله برگرفته از پایان نامۀ زبیر سعیدی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «مطالعۀ تطبیقی مبانی زیبایی شناسی نقش شکارگاه در آثار نگارگری مکتب تبریز 2 با آثار فرش دورۀ تاریخی صفوی» است که در تاریخ 21/6/1394 در دانشگاه هنر اسلامی تبریز دفاع گردید.

  [2] – دانش آموختۀ دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، کارشناس ارشد پژوهش هنر،z.saedii@ tabriziau.ac.ir

  [3] – استاد راهنمای اول ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز (نویسنده مسئول) f.akbari@tabriziau.ac.ir

  [4] – استاد راهنمای دوم، مربی دانشگاه هنر اسلامی تبریز r.charkhi@tabriziau.ac.ir

  [5] – استاد مشاور، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز j.pournami@tabriziau.ac.ir