فروشگاه

تک مقاله شماره 26 / مقاله هفتم
۱۳۹۷-۱۱-۱۵
دوفصلنامه هنراسلامی شماره 26
۱۳۹۷-۱۱-۱۵
نمایش همه

تک مقاله شماره 26 / مقاله پنجم

150,000 ریال

فایل پی دی اف کامل فصلنامه علمی – پژوهشی هنراسلامی شماره 26

سال سیزدهم، بهار – تابستان  1396

خریدار محترم بعد از واریز وجه لینک دانلود فایل پی دی اف برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد. باتشکر

خرید تک مقاله 15 هزار تومان می‌باشد. 

توضیحات

سنجش مؤلفه های معمارانه بلندمرتبه سازی با تأکید بر هنر معماری ایران، نمونه موردی شهر شیراز[1]

مهدی توکلی کازرونی[2]

دکتر هادی کشمیری[3]

[1] . این مقاله برگرفته از رساله دکتری مهدی توکلی کازرونی “با عنوان تاثیر بلندمرتبه سازی در فرهنگ سکونتی ایران، نمونه موردی شهر شیراز” است که به راهنمایی دکتر هادی کشمیری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در حال انجام است.

[2] . دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. m_tavakoli1@yahoo.com

[3] . نویسنده مسئول مکاتبات. استادیار دانشکده هنر و معماری، گروه معماری ، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. keshmirihadii@yahoo.com