فروشگاه

تک مقاله شماره 29 / مقاله هشتم
2019-02-01
تک مقاله شماره 26 / مقاله ششم
2019-02-04
نمایش همه

تک مقاله شماره 26 / مقاله چهارم

150,000 ریال

فایل پی دی اف کامل فصلنامه علمی – پژوهشی هنراسلامی شماره 26

سال سیزدهم، بهار – تابستان  1396

خریدار محترم بعد از واریز وجه لینک دانلود فایل پی دی اف برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد. باتشکر

خرید تک مقاله 15 هزار تومان می‌باشد. 

توضیحات
  • نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیلان در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست بافت منطقه، با تأکید بر دیدگاه پیرس1.ستاره علیزاده 2

    جمال الدّین سهیلی3

  • 1.این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ستاره علیزاده با عنوان “(طراحی پردیس هنرهای بومی گیلان، با رویکرد نشانه شناسی و تأکید بر دیدگاه پیرس) ” به راهنمایی دکتر جمال الدّین سهیلی، در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دفاع گردیده است.
    1. ستاره علیزاده: کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.s.alizadeh.s10@gmail.com

    3.جمال الدّین سهیلی: استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران، (نویسنده مسئول). Soheili@qiau.ac.ir .