فروشگاه

تک مقاله شماره 29 / مقاله پنجم
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
تک مقاله شماره 29 / مقاله هفتم
۱۳۹۷-۱۱-۱۲
نمایش همه

تک مقاله شماره 29 / مقاله ششم

150,000 ریال

فایل پی دی اف کامل فصلنامه علمی – پژوهشی هنراسلامی شماره 29

سال چهاردهم، بهار 1397

خریدار محترم بعد از واریز وجه لینک دانلود فایل پی دی اف برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد. باتشکر

خرید تک مقاله 15 هزار تومان می‌باشد. 

توضیحات

فرم‌گرایی نگاره‌های نسخه ثواقب‌المناقب

شاهکار نگارگری مکتب بغداد قرن دهم هجری[1]

علی اصغر جوانی[2]

فرهنگ مظفر[3]

فرزانه فرخ‌فر[4]

اکرم محمودی[5]

[1]  این پژوهش برگرفته از مطالعات رساله دکتری اکرم محمودی با عنوان: «ساختار فرم در مکتب نگارگری بغداد قرون دهم و یازدهم هجری (مطالعه موردی: نسخ مصور ثواقب المناقب و روضه الصفا)» در دانشگاه هنر اصفهان می باشد.

[2]  دکترای تخصصی و عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان                   email: a_javaniart@yahoo.com

[3]  دکترای تخصصی و عضو هیات علمی دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت                           email: f.mozaffar@aui.ac.ir

[4]  دکترای تخصصی و عضو هیات علمی دانشکده هنر، دانشگاه نیشابور                           email: farrokhfar@neyshabur.ac.ir

[5]  دانشجوی مقطع دکتری رشته پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان                           email: akr_mahmoudi@yahoo.com

نویسنده مسئول مکاتبات، تلفن: 09151504097                    آدرس: نیشابور، ابتدای شهرک بهداری، دانشکده هنر دانشگاه نیشابور