فروشگاه

تک مقاله شماره 29 / مقاله سوم
2019-02-01
تک مقاله شماره 29 / مقاله پنجم
2019-02-01
نمایش همه

تک مقاله شماره 29 / مقاله چهارم

150,000 ریال

فایل پی دی اف کامل فصلنامه علمی – پژوهشی هنراسلامی شماره 29

سال چهاردهم، بهار 1397

خریدار محترم بعد از واریز وجه لینک دانلود فایل پی دی اف برای شما به نمایش گذاشته خواهد شد. باتشکر

خرید تک مقاله 15 هزار تومان می‌باشد. 

توضیحات

بررسی مفهوم تشبیه وتنزیه از نگاه محیی الدین ابن عربی و تطبیق آن با فضای نگارگری ایران(قرن 9 و10 هجری)[1]

نویسنده اول (سمیه صفاری احمدآباد)[2]

نویسنده دوم(اسماعیل بنی اردلان)[3]

نویسنده سوم(محمد رضا شریف زاده)[4]

نویسنده چهارم(ایرج داداشی) [5]

  1. مقاله برگرفته از رساله دکتری سمیه صفاری احمدآباد در رشته فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با عنوان ( تحلیل مفهوم فضا در آثار نگارگری ایران قرن نهم و دهم هجری و نسبت آن با مراتب وجود بر اساس آراء محیی الدین ابن عربی )، به راهنمایی دکتر اسماعیل بنی اردلان و مشاوره دکتر ایرج داداشی و دکتر محمد رضا شریف زاده می باشد.

[2] . دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران (saffari_somayeh@yahoo.com)

[3] . نویسنده مسئول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشگاه هنر، تهران، ایران (bani.ardalan@yahoo.com)

  1. دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران((m2_sharifzadeh1@yahoo.com

5.دانشگاه هنر، تهران، ایران(irajdadashi.iraj@gmail.com)