فروشگاه

تک مقاله شماره 32 / مقاله دوم
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
تک مقاله شماره 32 / مقاله چهارم
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
نمایش همه

تک مقاله شماره 32 / مقاله سوم

150,000 ریال

توضیحات

خوانش بینامتنی و تقابل­های دوتایی درنقاشی دیواری قصر سردار ماکویی

(سفره ایرانی و فرنگی)

 

مریم لاری[1]

[1]  استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر (نویسنده مسئول) ٍٍEmail: lari_maryam@yahoo.com