فروشگاه

تک مقاله شماره 32 / مقاله پنجم
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
فصلنامه هنراسلامی شماره 27
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
نمایش همه

تک مقاله شماره 32 / مقاله ششم

150,000 ریال

توضیحات

بررسی تاثیر متون شیعی بر شمایل نگاری از امام علی(ع) در نگاره‌های فالنامه تهماسبی

 

زهرا شاقلانی پور[1]

دکتر خشایار قاضی زاده[2]

پرویز حاصلی[3]

[1] . کارشناس ارشد هنر اسلامی- نگارگری دانشکده هنر دانشگاه شاهد تهران، مدرس دانشگاه فنی‌حرفه‌ای بقیه الله(عج)  قزوین  zahrashaghelani@yahoo.com

[2] . استاد راهنما، مدیر گروه هنر اسلامی- نگارگری دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران khashayarghazizadeh@yahoo.com

[3] . نویسنده همکار، عضو هیات علمی گروه هنر اسلامی- نگارگری دانشکده هنر، دانشگاه شاهد تهران  shiringhalam@yahoo.com