فروشگاه

تک مقاله شماره 32 / مقاله ششم
۱۳۹۸-۰۲-۱۸
فصلنامه هنراسلامی شماره 27
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
نمایش همه

تک مقاله شماره 32 / مقاله هفتم

ریال 150,000

توضیحات

بررسی نقوش سپرهای جنگی در نگاره­های شاهنامه بایسنقری و طهماسبی

جواد ده­ده­جانی [1]

احمد زارع ابرقویی [2]

[1] . مربی و عضو هیئت علمی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج.  j.dadejani@uok.ac.ir

[2] . دانشجوی دکتری فلسفه هنر، گروه فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران. ahmadzare62@gmail.com